Koła szkolne

Wydarzenia

Szkolny sport

Uczniowie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Projekty i akcje

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Szanowni Państwo

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane w skrócie RODO).

Zespół Szkół w Siemianicach (zwany dalej zespołem szkół) realizując zadania publiczne na rzecz i w interesie uczniów i rodziców szkoły oraz przedszkoli przetwarza dane osobowe osób fizycznych. Realizując podstawową zasadę RODO polegającą na rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych przekazujemy Państwu najistotniejsze informacje:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) przetwarzanych w zespole szkół jest:

Zespół Szkół w Siemianicach
tel.: +48 62 78 145 48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO) :
 • Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel. +48 62 78 145 48


W razie wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez zespół szkół prosimy o kontakt drogą komunikacji elektronicznej, telefoniczny lub osobisty w siedzibie zespołu szkół.

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane jedynie wówczas gdy zespół szkół posiada podstawę prawną ich przetwarzania. Tą podstawą, zgodnie z art. 6 RODO może być:
 • Państwa zgoda lub
 • niezbędność przetwarzania dla zawarcia lub wykonania z Panią/Panem umowy lub
 • wypełnienie obowiązku, nałożonego przepisem prawa na zespół szkół lub
 • niezbędność dla ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub
 • niezbędność do wykonania zadania realizowanego przez zespół szkół w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Pragniemy zaznaczyć iż w zdecydowanej większości sytuacji zespół szkół przetwarza Państwa dane osobowe aby móc dopełnić obowiązku jaki został nałożony przepisem prawa na naszą jednostkę.

Państwa dane wrażliwe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust 2 a,b,c,g,h,j RODO.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w ściśle określonym celu, o którym będziemy informować, przy pozyskiwaniu danych osobowych (z wyłączeniem sytuacji, w których przepis prawa polskiego zwalnia zespół szkół od obowiązku informacyjnego).
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.
 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów prawa i wewnętrznych regulaminów.
 5. W związku z tym, iż przetwarzamy Państwa dane osobowe, co do zasady przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo dostępu do treści swoich danych;
 • prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych, określonych w art. 15 ust. 1 RODO;
 • prawo do sprostowania nieprawidłowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • prawo do bycia zapomnianym, w sytuacji gdy przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego oraz wykonywania  zadań publicznych lub sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych innemu administratorowi (jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie Państwa zgody lub w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy);
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku ze szczególną sytuacją (prawo to przysługuje wówczas gdy przetwarzane są dane w związku z realizacją zadania publicznego);
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, można składać w siedzibie zespołu szkół osobiście, pocztą lub drogą mailową.
 1. Podawanie przez Państwa danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.
 2. Jeśli Państwo uznacie, że przetwarzanie przez zespół szkół danych osobowych jest niezgodne z RODO, wówczas przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.

Ogłoszenia

Patron szkoły

patron

Kalendarz szkolny

Muzyka

10 01 muzyka nuty2

Plastyka

plastyka

Technika

technika

Historia

historia

Filmy

film

Chemia

chemia