Historia parafii

Wydarzenia

Szkolny sport

Uczniowie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Nauka

Projekty i akcje

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

kaplaniSiemianice jako parafia wzmiankowana już w XIII w., jako miejscowość znacznie wcześniej. Pogranicze Wielkopolski i Opolszczyzny, Ziemi Wieluńskiej i Sieradzkiej. W administracji kościelnej związana z Wrocławiem i Poznaniem. Obecnie diecezja kaliska, województwo wielkopolskie, powiat kępiński, dekanat trzcinicki. Pierwszy kościół wybudowano w XIII w. Siemianicach pod wezwaniem św. Idziego. Nowy kościół, również drewniany wybudowano w r. 1553 staraniem ówczesnego właściciela Siemianic Jana Wielunia. W okresie reformacji przejęty przez innowierców, przed r. 1620 przywrócony katolikom, poświęcony przez biskupa sufragana wrocławskiego Marcina Kolsdorffa.           

Piotr hr. Szembek, właściciel Siemianic, wybudował w r. 1858 nowy, murowany kościół, który nadal jest miejscem sprawowania służby Bożej. Wcześniej, bo w r. 1807 wniesiona została dzwonnica.

Dzięki trosce Szembeków, od r. 1700 właścicieli Siemianic i Rakowa, oraz staraniom Proboszczów i Parafian, kościół upiększano i wyposażono. W czasie II wojny światowej kościół został doszczętnie obrabowany przez okupantów niemieckich. Zniszczono też celowo krzyże i figury na terenie parafii. Po wojnie stopniowo przywracano wnętrzu kościoła dawny wygląd.

Na terenie parafii, w Rakowie znajduje się kaplica wybudowana przez gen. Piotra hr. Szembeka w r. 1863. Otrzymała wezwanie Matki Bożej Częstochowskiej. Od dawna czczony jest też i ma swoją figurę i obraz św. Wojciech.

Nie można pominąć szczególnych znaków jakimi są kapliczki, figury, krzyże. Ustawiane przy drogach, domostwach i w szczerym polu. Te znaki stanowią nie tylko charakterystyczne punkty polskiego krajobrazu, ale i punkty historii Ojczyzny, tej Wielkiej i tej Małej, rodzinnej, swojskiej. Jak wspomniano zniszczone podczas II wojny światowej, przywrócone do istnienia po odzyskaniu niepodległości, stanowią świadectwo wiary i budzą, co bardzo ważne refleksje religijne: nie rzucim wiary, nie rzucim Ziemi skąd nasz ród, nie rzucim Chryste świątyń Twych. Przemawiają też do tzw. Niewierzących: nie zamykajcie serc i umysłów...

 W Siemianicach znajduje się cmentarz grzebalny. Wśród parafian spoczywają dwaj kapłani: ks. Szymon Bykowski (zmarł w 1980 r. Po 36 latach duszpasterzowania w Siemianicach) i ks. Kanonik, dziekan Mieczysław Gmerek (zmarł w 1998 po 19 latach pracy duszpasterskiej w Siemianicach). <<Od 2004 r. spoczywa też na cmentarzu ks. Prałat Tadeusz Piłaciński (autor powyższego tekstu).>>

(opracowany przez Ks. Prałata Tadeusza Piłacińskiego)

Ogłoszenia

Patron szkoły

patron

Kalendarz szkolny

Muzyka

10 01 muzyka nuty2

Plastyka

plastyka

Filmy

film

Technika

technika

Historia

historia

J.polski

j.polski

Chemia

chemia

WOS

wiedza o spoleczenstwie