Zabytki Siemianic i okolic

Wydarzenia

Szkolny sport

Uczniowie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Nauka

Projekty i akcje

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Siemianice

Kolumna Św. Floriana – data powstania ok. XVIII w. , usytuowany przy alei kasztanowej z Siemianic do Lipia, fundatorem Kolumny był hrabia Szembek lub wcześniejsi właściciele ziemscy pałacu w Siemianicach. Po wojnie Kolumna została kilkakrotnie przebudowana, obecnie jest pod opieką Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianicach.

Kapliczka p.w. Matki Boskiej Niepokalaniepoczętej- data powstania 1935r., Kapliczka znajduje się w ogrodzie przydomowym, fundatorem Kapliczki był Pan Józef Olszok.

Kapliczka p.w. Matki Boskiej Niepokalaniepoczętej – data powstania 1963r., Kapliczka znajduje się w ogrodzie przydomowym na ulicy Żabiej, fundatorami Kapliczki byli Państwo Stanisław i Gertruda Poprawowie.

Krzyż Przydrożny- data powstania XIX w., usytuowany na ul. Chruścińskiej, fundatorem Krzyża był Pan Sroka. W 2000 roku Krzyż został przebudowany z drewnianego na blaszany.

Krzyż Przydrożny - data powstania XIX w., usytuowany przy ogrodzie byłego PGR, fundatorem Krzyża była rodzina Szembeków. W 2000 roku Krzyż został przebudowany z drewnianego na blaszany.

Kapliczka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego - data powstania XIX w., Kapliczka znajduje się u wylotu ul. Słonecznej, fundatorem Kapliczki była rodzina Szembeków.

Kapliczka z Chrystusem Ukrzyżowanym - data powstania XIX w., Kapliczka znajduje się naprzeciw domu Państwa Wolnych. W latach 70-tych XXw. została przebudowana.

Kapliczka p.w. Matki Boskiej Niepokalaniepoczętej - data powstania 1968r., Kapliczka znajduje się w ogrodzie przy Plebanii, fundatorem Kapliczki był ks. Józef Kainqba.

Krzyż przy Kościele Parafialnym- data powstania ok. roku 45-50 XXw., fundatorem Krzyża był ks. Edward Stankiewicz.

Klasak

Kapliczka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej – data powstania po 1920r. (postawiona po powrocie z wojny jako podziękowanie za szczęśliwe ocalenie), Kapliczka znajduje się przed domem Państwa Sarnowskich, fundatorem Kapliczki był Pan Franciszek Sarnowski.

Krzyż Przydrożny - data powstania 1983r., usytuowany przy zabudowaniach Państwa W. S. Konarskich, powstał z inicjatywy ks. Mieczysława Gmerka. W 1996r. Krzyż został przerobiony z drewnianego na blaszany.

Uroczysko Wesoła


Kapliczka Św. Franciszka z Asyżu
- data powstania 1999r., Kapliczka znajduje się przy alei prowadzącej na Wesołą, fundatorami Kapliczki są Państwo Aleksandra Radomska-Barton i Maciej Barton.

Marianka

Kapliczka p.w. Matki Boskiej Niepokalaniepoczętej- data powstania po 1920r. (postawiona po powrocie z wojny jako podziękowanie za szczęśliwe ocalenie), Kapliczka znajduje się przy domu Państwa E.K Idzikowskich, fundatorem Kapliczki był Pan Wojciech Jeziorny.

Kapliczka p.w. Najświętszego Serca Maryi - data powstania 1947r., (jest to jedyna z Kapliczek postawiona w intencji błagalnej o powrót do zdrowia) Kapliczka znajduje się naprzeciw domu Państwa Mierzwiaków, fundatorem Kapliczki był Pan Józef Rabiega.

Kapliczka p.w. Matki Boskiej Licheńskiej – data powstania po 1920r. (postawiona po powrocie z wojny jako podziękowanie za szczęśliwe ocalenie), Kapliczka znajduje się przy drodze leśnej łączącej Mariankę z Józefówką. Inicjatorem powstania Kapliczki był robotnik leśny-personalia nieznane. Kapliczka została przerobiona w 1996r.

Raków

Krzyż Przydrożny - data powstania początek XX w., usytuowany przy drodze wjazdowej do Rakowa od Strony Siemianic, fundatorem Krzyża była rodzina Szembeków. Krzyż został przerobiony w 1970r.

Krzyż przy Kaplicy - data powstania początek XX w. Został przerobiony po 1945 r. Obecnie opiekują się nim parafianie.

Krzyż Przydrożny - data powstania 1945r., usytuowany w ogrodzie przydomowym Państwa Kupczaków, fundatorem Krzyża był Pan Jan Trzęsicki. Krzyż został przerobiony z drewnianego na blaszany w 1985r.

Krzyż Przydrożny - data powstania 1923r., usytuowany przed domem Państwa Winiarskich, fundatorem Krzyża by Pan Piotr Hadryś. Krzyż został przerobiony z drewnianego na blaszany ok. 1970r.

Granice

Kapliczka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego - data powstania 1921r. (postawiona po powrocie z wojny jako podziękowanie za szczęśliwe ocalenie), Kapliczka znajduje się w ogrodzie przydomowym Pana Józefa Kawuli, fundatorem Kapliczki był Pan Maciej Kawula. Kapliczka została przerobiona w 1996r.

Krzyż Przydrożny - data powstania 1983r., usytuowany na początku miejscowości, powstał z inicjatywy ks. Mieczysława Gmerka. W 1996r. Krzyż został przerobiony z drewnianego na blaszany.

Materiały udostępnione dzięki uprzejmości Pani Anny Kotowskiej.

Ogłoszenia

Patron szkoły

patron

Kalendarz szkolny

Muzyka

10 01 muzyka nuty2

Plastyka

plastyka

Filmy

film

Technika

technika

Historia

historia

J.polski

j.polski

Chemia

chemia

WOS

wiedza o spoleczenstwie