Koncepcja pracy szkoły

Wydarzenia

Szkolny sport

Uczniowie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Nauka

Projekty i akcje

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 1. Ma poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska, regionu, kraju; otwarty na świat.
 2. Prezentuje postawę patriotyczną.
 3. Zna i respektuje prawa człowieka, jest otwarty na innych oraz tolerancyjny.
 4. Potrafi radzić sobie w różnych sytuacjach, jest samodzielny w myśleniu i działaniu, odpowiedzialny za własne wyniki w nauce.
 5. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób.
 6. W szkole czuje się bezpiecznie, dostrzega troskę o zaspokojenie swoich potrzeb.
 7. Zna i przestrzega zasad samorządności i demokracji.
 8. Korzysta z różnych źródeł informacji i osiągnięć kultury.
 9. Jest wrażliwy na piękno przyrody, szanuje je i rozumie potrzebę ochrony środowiska.

Ogłoszenia

Patron szkoły

patron

Kalendarz szkolny

Muzyka

10 01 muzyka nuty2

Plastyka

plastyka

Filmy

film

Technika

technika

Historia

historia

J.polski

j.polski

Chemia

chemia

WOS

wiedza o spoleczenstwie