Koncepcja pracy szkoły

Wydarzenia

Szkolny sport

Uczniowie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Projekty i akcje

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

 1. Statut Szkoły
 2. Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej
 3. Szkolny zestaw programów nauczania
 4. Program wychowawczy szkoły
 5. Program profilaktyki

Statut Szkoły, szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójną całość

Ogłoszenia

Patron szkoły

patron

Kalendarz szkolny

Muzyka

10 01 muzyka nuty2

Plastyka

plastyka

Technika

technika

Historia

historia

Filmy

film

Chemia

chemia