Koncepcja pracy szkoły

Wydarzenia

Szkolny sport

Uczniowie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Nauka

Projekty i akcje

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Zajęcia pozalekcyjne mogą mieć charakter :

vzajęć wyrównawczych;

vkółek przedmiotowych;

vkółek zainteresowań poza przedmiotowych;

vzajęć sportowo – rekreacyjnych.

Celem zajęć jest:

-         rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań uczniów;

-         poszerzanie wiedzy uczniów poza zakres przewidziany programem;

-         rozwijanie uzdolnień uczniów.

W celu zapewnienia uczniom optymalnego rozwoju szkoła posiada opracowany System Wspierania Zdolności i Talentów oraz podejmuje działania celem rozpoznawania i wspierania uzdolnień swoich wychowanków.

W zajęciach wyrównawczych uczestniczą uczniowie wyznaczeni przez swoich nauczycieli przedmiotu – w porozumieniu z wychowawcą, rodzicami – oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną

Celem tych zajęć jest:

-         wyrównanie szans edukacyjnych;

-         praca z uczniem mającym trudności;

-         pomoc uczniom w opanowaniu podstawowych wymagań programowych i umożliwienie uzyskania promocji do klas programowo wyższych.

Ogłoszenia

Patron szkoły

patron

Kalendarz szkolny

Muzyka

10 01 muzyka nuty2

Plastyka

plastyka

Filmy

film

Technika

technika

Historia

historia

J.polski

j.polski

Chemia

chemia

WOS

wiedza o spoleczenstwie