Koncepcja pracy szkoły

Wydarzenia

Szkolny sport

Uczniowie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Projekty i akcje

Kształcenie ustawiczne nauczycieli realizowane jest na dwa sposoby:

 1. Dokształcanie – w miarę możliwości szkoła wspiera nauczycieli, którzy podejmują dokształcanie zgodne lub pokrewne z posiadanym kierunkiem wykształcenia, nabywaniem nowych kwalifikacji. Dyrektor zachęca również do udziału w różnego rodzaju kursach, warsztatach i szkoleniach Sposoby dofinansowania doskonalenia zawodowego określa dyrektor w planie doskonalenia .
 2. Doskonalenie, na które składa się:
 • WDN – specyfiką WDN jest wzajemne uczenie się Rady Pedagogicznej, praca na miejscu nad tematami ponadprzedmiotowymi, utrzymanie, aktualizacja i poprawa tych kwalifikacji, które są ważne dla szkoły w procesie doskonalenia.
 • Samodoskonalenie – szkoła stara się stworzyć dogodne warunki do samodoskonalenia. Nasza biblioteka posiada ofertę czasopism skierowanych do nauczycieli różnych specjalności. Nauczyciel korzystają także z zasobów internetu.
 • Doradztwo – jest to dziedzina, która polega na współpracy nauczycieli z doradcami metodycznymi lub częściej przedstawicielami wydawnictw. W procesie tym bierze udział wielu nauczycieli: opiekunowie stażu, liderzy zespołów oraz dyrektor szkoły. Jest to częściowo związane z uzyskiwaniem stopni awansu zawodowego.

Ogłoszenia

Patron szkoły

patron

Kalendarz szkolny

Muzyka

10 01 muzyka nuty2

Plastyka

plastyka

Technika

technika

Historia

historia

Filmy

film

Chemia

chemia