Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu „Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”.

Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok.

Adresatami konkursu są dzieci i młodzież z wielkopolskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Organizatorem konkursu jest Departament Edukacji i Nauki, a koordynatorem edycji Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, we współpracy z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną z Kalisza, Konina, Leszna i Piły.

Prace wraz z wymaganymi w regulaminie załącznikami należy złożyć lub przesłać drogą pocztową do prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Publicznych Bibliotek Pedagogicznych lub ich Filii.

Termin składania prac konkursowych upływa 17 lutego 2023 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 10 marca 2023 roku podczas XXVII Targów Edukacyjnych.

Autorzy najlepszych prac w każdej z trzech kategorii otrzymają nagrody rzeczowe.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią regulaminu (w załączniku) oraz rozpropagowania konkursu wśród uczniów szkoły.

Przesyłamy także prezentację GENIALLY (link poniżej) przedstawiającą sylwetki Polaków osiadłych w Stanach Zjednoczonych, których pionierskie badania, odkrycia naukowe, osiągnięcia artystyczne i sportowe przyczyniły się do rozsławienia Polski na arenie międzynarodowej.

Materiał ten z pewnością będzie źródłem inspiracji dla osób zainteresowanych konkursem. Bardzo prosimy o opublikowanie informacji o konkursie i udostępnienie poniższego linku w przestrzeni szkolnej.

https://view.genial.ly/63c67dbfd3a2e80011b806d0/presentation-polacy-w-stanach-zjednoczonych

Tegoroczna edycja konkursu odbędzie się przy współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w związku z 100-leciem istnienia i
działalności Lasów Państwowych.

W związku z powyższym prace z akcentem odnoszącym się do zagadnienia ochrony środowiska i klimatu będą mile widziane. Zachęca się  by
uczestnicy w swoich pracach uwzględnili temat: Strażacy chronią lasy - lasy chronią klimat!

Nie jest to hasło przewodnie z uwagi na już trwający konkurs.

Dostarczenie prac w odpowiednich kategoriach wiekowych opisanych zgodnie z załączonym regulaminem do Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej pok. nr 108 do dnia 22.12.2022 r.

Więcej informcji w załącznikach.

Praca plastyczna w wykonaniu uczennicy klasy VI - Karoliny Shats w ramach Konkurs plastycznego "Spotkanie ze sztuką". Wykonanie pracy polegało na wykonaniu własnej interpretacji  obrazu polskiego malarzu wystawianego w Muzeum Narodowym w Warszawie, Krakowie lub Lublinie.

Karolina wykonała swoja pracę na podstawie obrazu Franciszka Ksawerego Lampi - "Krajobraz z wodospadem".

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w II edycji konkursu „Dobry Obywatel”. Celem inicjatywy jest promowanie postaw patriotycznych oraz kształtowanie zaangażowania w sprawy społeczne i obywatelskie. Organizatorem konkursu jest Instytut Badań Edukacyjnych, a patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 13 listopada.

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ii-edycja-konkursu-dobry-obywatel--zachecamy-do-udzialu

Wójt Gminy Łęka Opatowska zaprasza młodzież powyżej 12 roku życia z terenu Gminy Łęka Opatowska do udziału w konkursie fotograficznym „NAJCIEKAWSZE PRZYRODNICZE ZAKĄTKI NASZEJ GMINY”.

Wiecej informacji pod linkiem:

https://leka-opatowska.pl/1196/104/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym.html