Rozwój talentów uczniowskich

CMI umożliwia uczestnikom odkrywanie i rozwój talentów uczniowskich, szczególnie w zakresie informatycznym, nastawionym na rozwiązywanie problemów. Między innymi poprzez start w zawodach algotymicznych i projektowych, co może dodatkowo motywować uczniów i uczennice do rozwijania swoich zainteresowań i talentów

Bezpłatne szkolenia

każdy grantobiorca uczestniczy w dwusemestralnym, certyfikowanym kursie prowadzonym na jednej z 5 najlepszych uczelni technicznych w kraju przygotowującym do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania.

Materiały edukacyjne

każdy grantobiorca ma dostęp do materiałów edukacyjnych, materiałów wideo, scenariuszy zajęć na otwartych licencjach dla siebie, jak i dla uczniów

Mentoring przez webinaria

każdy uczestnik ma możliwość uczestnictwa w profesjonalnych wykładach online organizowanych przez wykwalifikowaną kadrę: trenerów i trenerki, ekspertów i ekspertki