Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie oraz Pełnomocnik Wójta Gminy d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zapraszają mieszkańców gminy do udziału w konkursie plastycznym pn. "Tradycyjna Palma Wielkanocna".
Regulamin oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie Biblioteki www.biblioteka.leka-opatowska.pl , ponadto wszystkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 62 78 145 51 i w siedzibie Biblioteki w Opatowie.
Zapraszamy do udziału, na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.