Nowy Rok Szkolny w naszej szkole rozpoczął się tradycyjnie 1 września. Uczniowie, nauczyciele oraz rodzice mogli rozpocząć ten dzień od uczestnictwa we mszy świętej w miejscowym kościele. Następnie odbyło się ogólne spotkanie na powietrzu, a nastepnie uczniowie spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami.

W czasie spotkania wychowawcy przedstawili procedury bezpieczeństwa związane z COVID-19, które obowiązują w szkole oraz podstawowe informacje związane z organizacją roku szkolnego.

W tym dniu do społeczności szkolnej przyjęci zostali pierwszoklasiści, którzy zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im. Szembeków z Siemianic.