Pierwszego marca nasza szkołę odwiedzil podróżnik Przemysław Supernak wraz ze swoją prelekcją pt. Kostaryka- dzieci w Parku Jurajskim. Swoją prezentacją zaprosił uczniów klas 3-8 do ciekawego i pięknego kraju jakim jest Kostaryka. Pan Supernak w sposób bardzo interesujący przybliżył nam historię tego kraju, omówił charakterystyczną bioróźnoroność tego obszaru i zwyczaje tamtejszej ludności. Jednak najciekawszym aspektem tego spotkania były osobiste doswiadczenia, odczucia i przeżycia, którymi dzielił się podróżnik ze swoimi słuchaczami. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali opowieści pana Supernaka a na koniec zadawali wiele ciekawych pytań.