W ramach akcji organiazowanej przez fundację "Dbamy o swój zasięg" w naszej szkole zorganizowany został "Tydzień dbania o relacje" od dnia 14.10.2021r. do 22.10.2021r.

Zajęcia w klasie I w ramach cyklu" Dbamy o relacje ''

Zajęcia w klasie VI w ramach cyklu" Dbamy o relacje '' 
 
Tydzień Dbania o Relacje rozpoczęliśmy 14 października podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej. W tym dniu przepowadzone zostały zajęcia związane z budowaniem relacji w zespole klasowym. Zajęcia polegały na pogłębieniu relacji między uczniami, zdobycie pozytywnych doświadczeń we współpracy z kolegami i koleżankami z klasy oraz doskonalenie umiejętności komunikacyjnych. 
Dobrym momentem dbania o relacje było wspólne przygotowanie apelu z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. W przygotowaniach uczestniczyli wszyscy uczniowie, którzy w ten sposób uczyli się również dbania o dobre relacje. 
Dodatkowym działaniem w ramach akcji była "Noc gier i zabaw" w dniu 5 listopada.  
Rozpoczęliśmy ten "dzień" od wykonania od podstaw pizzy. Każdy mógł swoję pizzę  skompomować wg własnych upodobań. Dobrym momentem współpracy było porządkowanie kuchni i jadalni.
Po dobrym jedzonku nastąpił czas na nagrywanie epelu z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, który ze względu na sytuacją epidemiologiczną odbedzie się on-line.
 
 Zajęcia w klasie VII w ramach cyklu" Dbamy o relacje '' (14.10.2021r.)
 
Dzisiejszy dzień kl.7 przeżyła emocjonująca. Dbanie o dobre relacje w klasie rozpoczęliśmy od  niecodziennej „Listy obecności”. Na kartkach z imieniem każdego siódmoklasisty koledzy wpisali coś miłego, za co szanują , podziwiają koleżankę lub kolegę. Potem każdy z zaciekawieniem czytał miłe słowa od przyjaciół z klasy. Wiele radości sprawiło też zadanie: ”Zgadnij, kto jest na zdjęciu”. Wszyscy przynieśli swoje fotografie .  Były rozmowy, wspomnienia z wczesnych lat dziecięcych. Wreszcie nadszedł czas na „Dobre wspomnienia”- wspólnie przeglądaliśmy szkolne kroniki. Niektórzy rozpoznali na zdjęciach swoje rodzeństwo, czytaliśmy o ciekawych wydarzeniach z życia naszej szkoły. Na koniec Magda zaproponowała zabawę „ Ile o sobie wiemy?”- chętni uczniowie zadawali pytanie  ich dotyczące, np. Jakie mam drugie imię?, a klasa starała się na nie odpowiedzieć. Okazało się, że wiele o sobie nawzajem wiemy. W kolejnym dniu grupki układały krótką piosenkę o relacjach do znanej wszystkim melodii. Rozwiązywaliśmy też bardzo podchwytliwe zagadki.
 
  Zajęcia w klasie VIII w ramach cyklu" Dbamy o relacje '' (14.10.2021r.)
 
Klasa ósma w ramach akcji "Tygodnia dbania o relacje" wykonała plakat społeczny pt. Bądźmy razem
Poprzez ten plakat chcieli zwrócić uwagę na negatywne skutki osamotnienia, braku więzi z drugim człowiekiem. Jednocześnie podkreślali korzyści, jakie są dla młodego człowieka , kiedy przebywa w grupie rówieśniczej i  jaki to ma wpływ na jego psychikę.