Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu „Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”.

Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok.

Adresatami konkursu są dzieci i młodzież z wielkopolskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Organizatorem konkursu jest Departament Edukacji i Nauki, a koordynatorem edycji Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, we współpracy z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną z Kalisza, Konina, Leszna i Piły.

Prace wraz z wymaganymi w regulaminie załącznikami należy złożyć lub przesłać drogą pocztową do prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Publicznych Bibliotek Pedagogicznych lub ich Filii.

Termin składania prac konkursowych upływa 17 lutego 2023 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 10 marca 2023 roku podczas XXVII Targów Edukacyjnych.

Autorzy najlepszych prac w każdej z trzech kategorii otrzymają nagrody rzeczowe.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią regulaminu (w załączniku) oraz rozpropagowania konkursu wśród uczniów szkoły.

Przesyłamy także prezentację GENIALLY (link poniżej) przedstawiającą sylwetki Polaków osiadłych w Stanach Zjednoczonych, których pionierskie badania, odkrycia naukowe, osiągnięcia artystyczne i sportowe przyczyniły się do rozsławienia Polski na arenie międzynarodowej.

Materiał ten z pewnością będzie źródłem inspiracji dla osób zainteresowanych konkursem. Bardzo prosimy o opublikowanie informacji o konkursie i udostępnienie poniższego linku w przestrzeni szkolnej.

https://view.genial.ly/63c67dbfd3a2e80011b806d0/presentation-polacy-w-stanach-zjednoczonych