Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza konkurs - losowanie hulajnóg dla dzieci, które wykonają kurs e-learningowy pt. "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy".
Uczestnikami mogą być dzieci urodzone w latach 2007-2015, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny jest ubezpieczony w KRUS.
Zgłoszenia można dokonać za pomocą zamieszczonego formularza u Pani Joanny Tettling.
Szczegółowy regulamin zostanie przesłany za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS oraz jest dostępny u wychowawców klas.