Zapraszamy do akcji zbierania makulatury. Poniżej pismo przewodnie prezesa zarządu ZZO Olszowa - Sławomira Krausa

Akcja trwa do 17 listopada

Zbieramy: kartony, książki, gazety, zeszyty, katalogi itp.

Szanowni Państwo!

W ślad za przeprowadzonym w dniu 17 listopada 2021 r.  Nadzwyczajnym
Zgromadzeniem Udziałowców ZZO Olszowa Sp. z o.o. oraz w oparciu o
przepisy ustawy o utrzymaniu i czystości w gminach szczególnie biorąc
pod uwagę zapisy Art.  3. Ust. 2 pkt 8) pod Państwa patronatem
rozpoczynam działania informacyjne i edukacyjne w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w
zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży szkolnej w
zakresie zbiórki surowców wtórnych poprzez:

§  Utrwalenie nawyku systematycznej zbiórki odpadów i segregacji;

§  Utrwalenie wiedzy o prawidłowym kwalifikowania odpadów do
poszczególnych grup surowców wtórnych;

§  Poszerzenie wiedzy o możliwościach wykorzystania odpadów i
sposobach przygotowania odpadów do przekazania do recyklingu;

Dlatego też zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie do
Dyrekcji podległych Państwu Szkół Podstawowych materiałów
załączonych do niniejszego maila.

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji
jak również pracownicy Spółki w osobach:

Kinga Malinowska, Małgorzata Jewiak, Kaja Parzonka - tel. 62 78 211 90

Pozdrawiam

Sławomir Kraus

Prezes Zarządu

ZZO Olszowa Sp. z o.o.

Attachments:
Download this file (Regulamin_zbiorka.pdf)Regulamin zbiórki[ ]334 kB