Uczniowie naszej szkoły korzystają z programu ułatwiającego naukę języka angielskiego i ortografii języka polskiego Insta.Ling.

Więcej pod adreswm www.instaling.pl