Szkoła Podstawowa w Siemianicach została zakwalifikowana do projektu „KoderJunior” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Działanie to zostało zaplanowane przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jego celem jest przygotowanie szkól do wdrażania nauki programowania do podstawy programowej.

Projekt „KoderJunior” obejmuje przeszkolenie nauczycieli i wsparcie ich we wdrażaniu innowacyjnych metod kształtowania kompetencji programowania oraz rozwijania kompetencji cyfrowych w klasach 1 – 3.

Po zakończeniu szkoleń, które będą się odbywać w okresie ferii zimowych każdy nauczyciel klas 1 – 3 zrealizuje 15 dwugodzinnych zajęć ze swoją klasą (w tym jedne poza szkołą w innowacyjnym Laboratorium Szkoły Przyszłości EduLab w Poznaniu) na bazie scenariuszy przygotowanych przez partnerów projektu – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

W ramach realizacji projektu szkoła zostanie wyposażona w sprzęt komputerowy, multimedialny i pomoce dydaktyczne (m.in. klocki, roboty, gry) potrzebne do przeprowadzenia zajęć z uczniami.