W załącznikach można pobrać Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej  w Siemianicach 2020/2021