Siemianice

Kolumna Św. Floriana – data powstania ok. XVIII w. , usytuowany przy alei kasztanowej z Siemianic do Lipia, fundatorem Kolumny był hrabia Szembek lub wcześniejsi właściciele ziemscy pałacu w Siemianicach. Po wojnie Kolumna została kilkakrotnie przebudowana, obecnie jest pod opieką Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianicach.

Kapliczka p.w. Matki Boskiej Niepokalaniepoczętej- data powstania 1935r., Kapliczka znajduje się w ogrodzie przydomowym, fundatorem Kapliczki był Pan Józef Olszok.

Kapliczka p.w. Matki Boskiej Niepokalaniepoczętej – data powstania 1963r., Kapliczka znajduje się w ogrodzie przydomowym na ulicy Żabiej, fundatorami Kapliczki byli Państwo Stanisław i Gertruda Poprawowie.

Krzyż Przydrożny- data powstania XIX w., usytuowany na ul. Chruścińskiej, fundatorem Krzyża był Pan Sroka. W 2000 roku Krzyż został przebudowany z drewnianego na blaszany.

Krzyż Przydrożny - data powstania XIX w., usytuowany przy ogrodzie byłego PGR, fundatorem Krzyża była rodzina Szembeków. W 2000 roku Krzyż został przebudowany z drewnianego na blaszany.

Kapliczka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego - data powstania XIX w., Kapliczka znajduje się u wylotu ul. Słonecznej, fundatorem Kapliczki była rodzina Szembeków.

Kapliczka z Chrystusem Ukrzyżowanym - data powstania XIX w., Kapliczka znajduje się naprzeciw domu Państwa Wolnych. W latach 70-tych XXw. została przebudowana.

Kapliczka p.w. Matki Boskiej Niepokalaniepoczętej - data powstania 1968r., Kapliczka znajduje się w ogrodzie przy Plebanii, fundatorem Kapliczki był ks. Józef Kainqba.

Krzyż przy Kościele Parafialnym- data powstania ok. roku 45-50 XXw., fundatorem Krzyża był ks. Edward Stankiewicz.

Klasak

Kapliczka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej – data powstania po 1920r. (postawiona po powrocie z wojny jako podziękowanie za szczęśliwe ocalenie), Kapliczka znajduje się przed domem Państwa Sarnowskich, fundatorem Kapliczki był Pan Franciszek Sarnowski.

Krzyż Przydrożny - data powstania 1983r., usytuowany przy zabudowaniach Państwa W. S. Konarskich, powstał z inicjatywy ks. Mieczysława Gmerka. W 1996r. Krzyż został przerobiony z drewnianego na blaszany.

Uroczysko Wesoła


Kapliczka Św. Franciszka z Asyżu
- data powstania 1999r., Kapliczka znajduje się przy alei prowadzącej na Wesołą, fundatorami Kapliczki są Państwo Aleksandra Radomska-Barton i Maciej Barton.

Marianka

Kapliczka p.w. Matki Boskiej Niepokalaniepoczętej- data powstania po 1920r. (postawiona po powrocie z wojny jako podziękowanie za szczęśliwe ocalenie), Kapliczka znajduje się przy domu Państwa E.K Idzikowskich, fundatorem Kapliczki był Pan Wojciech Jeziorny.

Kapliczka p.w. Najświętszego Serca Maryi - data powstania 1947r., (jest to jedyna z Kapliczek postawiona w intencji błagalnej o powrót do zdrowia) Kapliczka znajduje się naprzeciw domu Państwa Mierzwiaków, fundatorem Kapliczki był Pan Józef Rabiega.

Kapliczka p.w. Matki Boskiej Licheńskiej – data powstania po 1920r. (postawiona po powrocie z wojny jako podziękowanie za szczęśliwe ocalenie), Kapliczka znajduje się przy drodze leśnej łączącej Mariankę z Józefówką. Inicjatorem powstania Kapliczki był robotnik leśny-personalia nieznane. Kapliczka została przerobiona w 1996r.

Raków

Krzyż Przydrożny - data powstania początek XX w., usytuowany przy drodze wjazdowej do Rakowa od Strony Siemianic, fundatorem Krzyża była rodzina Szembeków. Krzyż został przerobiony w 1970r.

Krzyż przy Kaplicy - data powstania początek XX w. Został przerobiony po 1945 r. Obecnie opiekują się nim parafianie.

Krzyż Przydrożny - data powstania 1945r., usytuowany w ogrodzie przydomowym Państwa Kupczaków, fundatorem Krzyża był Pan Jan Trzęsicki. Krzyż został przerobiony z drewnianego na blaszany w 1985r.

Krzyż Przydrożny - data powstania 1923r., usytuowany przed domem Państwa Winiarskich, fundatorem Krzyża by Pan Piotr Hadryś. Krzyż został przerobiony z drewnianego na blaszany ok. 1970r.

Granice

Kapliczka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego - data powstania 1921r. (postawiona po powrocie z wojny jako podziękowanie za szczęśliwe ocalenie), Kapliczka znajduje się w ogrodzie przydomowym Pana Józefa Kawuli, fundatorem Kapliczki był Pan Maciej Kawula. Kapliczka została przerobiona w 1996r.

Krzyż Przydrożny - data powstania 1983r., usytuowany na początku miejscowości, powstał z inicjatywy ks. Mieczysława Gmerka. W 1996r. Krzyż został przerobiony z drewnianego na blaszany.

Materiały udostępnione dzięki uprzejmości Pani Anny Kotowskiej.