Motywacja ? -To proces wewnętrzny bądź zewnętrzny, nabywany w trakcie rozwoju dziecka- człowieka który musi mieć określony cel. -Oparty jest o system podstawowych potrzeb i wartości, które determinują kierunek dążeń człowieka.