Przewodnicząca – Kinga Błaszczyk

Z –ca – Alicja Grzesiak

Protokolant – Marta Wróbel-Droszcz

Komisja rewizyjna

Alina Andrzejewska

Anita Bakalarz – Markiewicz

Damian Płonka

Skarbnik – Sylwia Domino

KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIEMIANICACH

Numer konta: 84 8413 0000 0104 9808 5000 0001