Skład Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2020/ 2021

przewodniczący:

Adam Wróbel (kl. VII)

z-ca przewodniczącego

Anna Smogur (kl. V)

rada