Pragnę przekazać informację o sukcesie naszej uczennicy, Julii Olek z klasy II. Otóż, Julka zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Kim będę". Konkurs został zorganizowany przez Fundację Honor Pomagania Dzieciom.

Dodam, że prace były wykonywane w szkole, na lekcji.

Joanna Tettling