Prace z WoS

Wydarzenia

Szkolny sport

Uczniowie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Nauka

Projekty i akcje

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Metoda WEBQUEST na wiedzy o społeczeństwie.

WEBQUEST – rodzaj metody projektu, zorientowanej na uczniowskie badania w oparciu o instrukcję umieszczoną na stronie internetowej. Wyjściowym źródłem informacji w badaniach przez uczestników projektu jest internet. Źródła online mogą być uzupełniane materiałami podręcznymi. WQ Jest jedną z metod pracy, która pozwala na efektywne wykorzystanie TI w procesie dydaktycznym.

CELEM WEBQUESTU-u jest rozwinięcie u uczniów umiejętności problemowego, krytycznego i twórczego myślenia, współpracy w szkole, kształtowanie kompetencji kluczowych.

WQ jest pewnego rodzaju projektem grupowym (klasowym), gdzie stawiane są problemy (zadania) odpowiednie – zwłaszcza atrakcyjne – dla uczniów oraz organizowanie nauczania wokół jakichś podstawowych pojęć.

Ogłoszenia

Patron szkoły

patron

Kalendarz szkolny

Muzyka

10 01 muzyka nuty2

Plastyka

plastyka

Filmy

film

Technika

technika

Historia

historia

J.polski

j.polski

Chemia

chemia

WOS

wiedza o spoleczenstwie