Prace z WoS

Wydarzenia

Szkolny sport

Uczniowie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Nauka

Projekty i akcje

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Metoda WEBQUEST na wiedzy o społeczeństwie.

WEBQUEST – rodzaj metody projektu, zorientowanej na uczniowskie badania w oparciu o instrukcję umieszczoną na stronie internetowej. Wyjściowym źródłem informacji w badaniach przez uczestników projektu jest internet. Źródła online mogą być uzupełniane materiałami podręcznymi. WQ Jest jedną z metod pracy, która pozwala na efektywne wykorzystanie TI w procesie dydaktycznym.

CELEM WEBQUESTU-u jest rozwinięcie u uczniów umiejętności problemowego, krytycznego i twórczego myślenia, współpracy w szkole, kształtowanie kompetencji kluczowych.

WQ jest pewnego rodzaju projektem grupowym (klasowym), gdzie stawiane są problemy (zadania) odpowiednie – zwłaszcza atrakcyjne – dla uczniów oraz organizowanie nauczania wokół jakichś podstawowych pojęć.

ZALETY METODY

1. Kształtowanie kompetencji kluczowych.

2. Wykorzystywanie TSI w procesie uczenia się.

3. Poruszanie się w przestrzeni wirtualnej.

4. Interakcja w uczeniu się z innymi uczącymi.

5. Publiczne przedstawianie wytworów pracy osób uczących się.

6. Stworzenia możliwości uzyskania informacji zwrotnej nt. swoich wytworów.

7. Metoda realizacji projektu .

8. Realizacja zadań szkoły zawartych w podstawie programowej.

W podstawie programowej wos dla klas VIII, przewidziano 2 obowiązkowe projekty klasowe. Uczniowie naszej szkoły, realizowali WebQuest „ Człowiek, społeczeństwo, naród”, który był powtórką i podsumowaniem I okresu z przedmiotu. Klasa została podzielona na 6 dwu i trzyosobowych zespołów. Każdy zespół realizował WebQuest na wylosowany temat. Swoją pracę, poszczególne zespoły prezentowały na forum klasy. Warto dodać, że ta metoda rozwija u uczniów wszystkie kompetencje kluczowe potrzebne do dalszego rozwoju i funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie.

 

Aleksandra Musiała

Ogłoszenia

Patron szkoły

patron

Kalendarz szkolny

Muzyka

10 01 muzyka nuty2

Plastyka

plastyka

Filmy

film

Technika

technika

Historia

historia

J.polski

j.polski

Chemia

chemia

WOS

wiedza o spoleczenstwie