20 kwietnia nasza szkoła obchodziła Dzień Ziemi. W tym dniu staraliśmy się w szczególny sposób zwracać uwagę na konieczność dbania o naszą planetę. Uczniowie klas 1-8 odbyli warsztaty ozdabiania torb ekologicznych prowadzone przez Elizę Zaborowską i Ewę Grygier-Dyla. Efekty pracy uczniów były ciekawe i zaskakujace. Po warsztatach uczniowie wykonywali plakaty z hasłami ekologicznymi, z którymi nastepnie wyruszyli na happening po Siemianicach.