Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Siemianicach winien prezentować wszystkie te cechy, które przyjdzie mu kształtować u swoich uczniów. Powinien być przede wszystkim:

OTWARTY – gotowy do przełamywania stereotypów w swoim zawodzie, oszukujący dróg porozumienia z uczniami, ich rodzicami i innymi nauczycielami; chętny do rozwijania swojego warsztatu pracy i poszukiwania nowych doświadczeń.

KOMUNIKATYWNY – gotowy do wysłuchania opinii innych ludzi, także uczniów. Umiejący i lubiący pracować w zespole.

KOMPETENTNY – dysponujący bogatą, wciąż aktualizowaną wiedzą w swojej dziedzinie oraz szerokimi zainteresowaniami ogólnymi.

KONKRETNY- potrafiący w syntetyczny sposób określić swoje oczekiwania i wymagania oraz dokonać rzeczowej oceny ich realizacji.

TWÓRCZY – umiejący stawiać sobie cele i dostosowywać do nich swoje działania; stale poszukujący i weryfikujący swoje pomysły.