Przewodnicząca – Anna Janas 

Z –ca – Joanna Woźnica

Protokolant – Anna Śmiech

Komisja rewizyjna

 Magdalena Lemiesz

Joanna Jastrzębska

Gąszczak Danuta

Magdalena Pawińska

Skarbnik – Lucyna Kasprzak

KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIEMIANICACH

Numer konta: 84 8413 0000 0104 9808 5000 0001