Proszę o zapoznanie się z procedurami związanymi z bezpieczeństwem dzieci, rodziców i pracowników w Szkole Podstawowej w Siemianicach.