• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Rada Rodziców

informacje

Rada Rodziców


 • Przewodnicząca – Anna Janas 

  Z –ca – Joanna Woźnica

  Protokolant – Anna Śmiech

  Komisja rewizyjna

   Magdalena Lemiesz

  Joanna Jastrzębska

  Gąszczak Danuta

  Magdalena Pawińska

  Skarbnik – Lucyna Kasprzak

  KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIEMIANICACH

  Numer konta: 84 8413 0000 0104 9808 5000 0001