• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Konkurs „Polacy w świecie znani z działalności,....."

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu „Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”.

Tegoroczna edycja konkursu została zaplanowana z myślą o uczczeniu 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Zachęcamy zatem do wykonania prac konkursowych poświęconych Polakom w Unii Europejskiej. 

Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok.

Adresatami konkursu są dzieci i młodzież z wielkopolskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Organizatorem konkursu jest Departament Edukacji i Nauki, a koordynatorem edycji Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, we współpracy z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną z Kalisza, Konina, Leszna i Piły.

Prace wraz z wymaganymi w regulaminie załącznikami należy złożyć lub przesłać drogą pocztową do prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Publicznych Bibliotek Pedagogicznych lub ich Filii.

KĘPNO
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu Filia w Kępnie
ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno
tel. 62 78 227 28

Termin składania prac konkursowych upływa 26 lutego 2024 roku.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 8 marca 2024 roku podczas XXVIII Targów Edukacyjnych w Poznaniu.

Autorzy najlepszych prac w każdej z trzech kategorii otrzymają nagrody rzeczowe.

Bardzo prosimy o rozpropagowanie Konkursu wśród rodziców przedszkolaków i uczniów szkoły.

Pliki w załączniku:

- Plakat promujący Konkurs.
- Regulamin Konkursu.
- Karta uczestnika.
- Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Więcej informacji o Konkursie na stronie Organizatora:

https://www.umww.pl/polacy-w-swiecie-znani-z-dzialalnosci-publicznej-misyjnej-naukowej-artystycznej-i-sportowej-1-119140524