• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Pedagog szkolny

więcej informacji

Cele i założenia


Pedagog szkolny

Osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.

Czytaj więcej ... Pedagog szkolny

Zadania pedagoga

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.

Czytaj więcej ... Zadania pedagoga

Dziecięcy telefon zaufania

Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym.

Czytaj więcej ... Dziecięcy telefon zaufania

Motywacja

To proces wewnętrzny bądź zewnętrzny, nabywany w trakcie rozwoju dzieckaczłowieka który musi mieć określony cel. -Oparty jest o system podstawowych potrzeb i wartości, które determinują kierunek dążeń człowieka.

Czytaj więcej ... Motywacja